Natuurlijke speel- en ontmoetingsplek

 
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×

Op initiatief van Joris Vermeulen, bewoner van IJburg, is een plan gemaakt om het braakliggende terrein ‘kavel 1’ op IJburg, dat leeg blijft door de crisis, om te toveren tot een (tijdelijke) natuurlijke speel- en ontmoetingsplek. Door samen te werken met scholen in de buurt komen kinderen in aanraking met natuur, voedsel, landbouw en groene energie. Saillant detail van het project is dat er een klein educatief windmolentje geplaatst gaat worden wat tot veel ophef heeft geleid door het windmolen beleid van de provincie. De vraag was opeens of het molentje er wel mocht komen. De provincie heeft mede naar aanleiding van de acties op IJburg besloten wel vergunningen af te geven voor kleine windmolens.

Crisis

Door de crisis blijven veel braakliggende terreinen in Amsterdam leeg. Ze zijn vaak afgeschermd met hekken. Joris zorgt ervoor dat Kavel 1 op IJburg omgetoverd wordt in een natuurlijke speel- en ontmoetingsplek voor de buurt. Joris wil  ervoor zorgen dat er niet alleen maar tegels en klinkers te vinden zijn in de stad, maar juist ook groen! Vooral voor kinderen is een groene leefomgeving van groot belang. Groen heeft een positieve invloed op motorische ontwikkeling, speelgedrag en lichamelijke activiteit. Daarnaast leren kinderen spelenderwijs over voedsel, landbouw en duurzame energie! Dit alles doet Joris niet alleen: hij heeft bewoners, kinderen, professionals, politici, kunstenaars en basisscholen uit de buurt gemobiliseerd om dit prachtige en innovatieve plan samen uit te voeren.

Resultaten

  • Een openbare natuurtuin met elementen die de biodiversiteit op het terrein vergroten. Voorbeelden zijn een omheining van wilgentenen, een insectenhotel, een plantenkas, een pluk – en een vlindertuin;
  • Proefterrein voor de opwekking van groene energie;
  • 60 tijdelijke schoolwerk tuintjes dan wel –bakken;
  • Leerkrachten van nabijgelegen basisscholen kunnen het terrein gebruiken voor het geven van natuur- en milieueducatie op locatie;
  • Lesprogramma van vier bijeenkomsten waarin leerlingen van drie basisscholen onder begeleiding van een theatergroep het terrein ‘ontdekken’ en een begin maken met de herinrichting van de kavel tot natuurtuin. Het lesprogramma is afgestemd op de specifieke behoeften en de leerdoelen van de basisscholen;
  • Een tuinteam van Natuur & Milieu Educatie-professionals, leerkrachten en buurtbewoners dat werkdagen en sociale activiteiten op kavel 1 organiseert.

Reageer

Je email adres wordt niet gepubliceerd.

Hallo IJburg

Hallo IJburg is een online platform dat de samenwerking bevordert tussen iedereen die zich (al dan niet professioneel) bezighoudt met ontwikkelingen op en rondom de Amsterdamse wij[...]

 
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 0 Flares ×