Tags archives: participatie

Hallo IJburg

Hallo IJburg is een online platform dat de samenwerking bevordert tussen iedereen die zich (al dan niet professioneel) bezighoudt met ontwikkelingen op en rondom de Amsterdamse wij[...]

Vertrouwen in de burger

Actief betrokken burgers zijn belangrijk voor een levende democratie. Het is daarom zorgelijk dat er grote verschillen zijn in de mate van betrokkenheid tussen verschillende groepe[...]